Miałeś wypadek? Zadbaj o odszkodowanie!

Nie pozwól, aby Twoje odszkodowanie zostało zaniżone przez nagminne praktyki ubezpieczycieli.

Żal to uczucie, które zagnieżdża się w duszy przy pierwszej maleńkiej niesprawiedliwości. Jakakolwiek by była.
I. Banach